Εκπαιδευτικές δράσεις

Previous Next

Συμπερίληψη στη μαθησιακή διαδικασία

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Στο πλαίσιο της συμπερίληψης, για να μπορούν όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία, στο σχολείο μας αξιοποιούμε τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, εξατομικευμένη προσαρμογή του διδακτικού υλικού όπου χρειάζεται και βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας. Επιπλέον, για την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών και την ένταξή τους σε ομάδες συνομήλικων χρησιμοποιούμε ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας και υλοποιούμε σχετικές δράσεις. Ορισμένα παραδείγματα εφαρμογών μπορείτε να δείτε παρακάτω. 

Εικόνα 1: Παζλ για ευκολότερη κατανόηση γραμματικών κανόνων.

Εικόνα 2: Ομαδικό παιχνίδι για το μάθημα της Γλώσσας

Εικόνα 3: Ομαδικό παιχνίδι για την αναγνώριση των μέρων του λόγου

Εικόνα 4: Οπτικοποιημένο ημερήσιο πρόγραμμα

Εικόνα 5: Κατασκευή και αξιοποίηση σε ομάδες παιχνιδιού για τα μαθηματικά