Εκπαιδευτικοί ανά τμήμα

Τμήμα A1

Εκπαιδευτικός και υπεύθυνη της τάξης:  Καρατσάλου Χρυσούλα

Πληροφορική: Ζαφείρη Κωνσταντίνα

Αγγλικά: Σχωρτσιανίτη Ευαγγελία

Φυσική Αγωγή: Ζάγκα Βασιλική

Μoυσική: Παπαλεξάτου Ελένη 

Εικαστικά: Σούλαρης Χρήστος

Θεατρική Αγωγή: Κολόκα Χριστίνα

Τμήμα A2

Εκπαιδευτικός και υπεύθυνη της τάξης: Μπάστα Κλεοπάτρα-Ρουμπίνη

Πληροφορική: Ζαφείρη Κωνσταντίνα

Αγγλικά: Σχωρτιανίτη Ευαγγελία

Φυσική Αγωγή:Παπαδήμου Ιωάννα

Μoυσική: Παπαλεξάτου Ελένη 

Εικαστικά: Χρήστος Σούλαρης

Θεατρική Αγωγή:Κολόκα Χριστίνα

Τμήμα Β1

Εκπαιδευτικός και υπεύθυνη της τάξης:Πετρουσσιάν Μαρία

Πληροφορική: Λυριωτάκη Κασσιανή

Αγγλικά:Σχωρτσιανίτη Ευαγγελία

Φυσική Αγωγή: Ζάγκα Βασιλική

Μoυσική: Παπαλεξάτου Ελένη 

Εικαστικά:Σούλαρης Χρήστος

Θεατρική Αγωγή: Κολόκα Χριστίνα

Τμήμα Β2

Εκπαιδευτικός και υπεύθυνη της τάξης:Διακουμή Χρυσούλα

Πληροφορική: Λυριωτάκη Κασσιανή

Αγγλικά: Σχωρτσιανίτη Ευαγγελία

Φυσική Αγωγή: Παπαδήμου Ιωάννα

Μoυσική: Παπαλεξάτου Ελένη 

Εικαστικά: Σούλαρης Χρήστος

Θεατρική Αγωγή: Κολόκα Χριστίνα

Τμήμα Γ1

Εκπαιδευτικός και υπεύθυνη της τάξης:  Χαρατσάρη Λουïζα

Πληροφορική: Λυριωτάκη Κασσιανή

Αγγλικά: Θεοδωροπούλου Ελισάβετ

Φυσική Αγωγή: Ζάγκα Βασιλική

Μoυσική: Παπαλεξάτου Ελένη 

Εικαστικά: Σούλαρης Χρήστος

Θεατρική Αγωγή: Πούλου Αικατερίνη

Τμήμα Γ2

Εκπαιδευτικός και υπεύθυνη της τάξης: Χάρβαλου Ελένη

Πληροφορική: Λυριωτάκη Κασσιανή

Αγγλικά: Θεοδωροπούλου Ελισάβετ

Φυσική Αγωγή: Παπαδήμου Ιωάννα

Μoυσική: Παπαλεξάτου Ελένη 

Εικαστικά: Σούλαρης Χρήστος

Θεατρική Αγωγή: Κολόκα Χριστίνα

Τμήμα Δ1

Εκπαιδευτικός και υπεύθυνη της τάξης: Αλιαΐτση Ανδριάνα

Πληροφορική: Ζαφείρη Κωνσταντίνα

Αγγλικά: Θεοδωροπούλου Ελισάβετ

Φυσική Αγωγή: Ζάγκα  Βασιλική

Μoυσική: Παπαλεξάτου Ελένη 

Εικαστικά: Σούλαρης Χρήστος

Θεατρική Αγωγή: Κολόκα Χριστίνα

Τμήμα Δ2

Εκπαιδευτικός και υπεύθυνος της τάξης: Μπούρα Παναγιώτα

Πληροφορική: Ζαφείρη Κωνσταντίνα

Αγγλικά: Θεοδωροπούλου Ελισάβετ

Φυσική Αγωγή: Παπαδήμου Ιωάννα

Μoυσική: Παπαλεξάτου Ελένη 

Εικαστικά: Σούλαρης Χρήστος

Θεατρική Αγωγή: Πούλου Αικατερίνη

Τμήμα Δ3

Εκπαιδευτικός και υπεύθυνη της τάξης: Χατζηδημητρίου Σοφία

Πληροφορική: Ζαφείρη Κωνσταντίνα

Αγγλικά: Θεοδωροπούλου Ελισάβετ

Φυσική Αγωγή: Ζάγκα Βασιλική

Μoυσική: Παπαλεξάτου Ελένη 

Εικαστικά: Σούλαρης Χρήστος

Θεατρική Αγωγή: Κολόκα Χριστίνα

Τμήμα Ε1

Εκπαιδευτικός και υπεύθυνη της τάξης: Καρλής Τάσος

Πληροφορική: Ζαφείρη Κωνσταντίνα

Αγγλικά: Θεοδωροπούλου Ελισάβετ

Φυσική Αγωγή: Ζάγκα Βασιλική

Μoυσική: Παπαλεξάτου Ελένη 

Εικαστικά: Σούλαρης Χρήστος

Γαλλική Γλώσσα: Κασσέτα Τριανταφυλιά

Τμήμα Ε2

Εκπαιδευτικός και υπεύθυνη της τάξης: Χατζησάββα Καλλιόπη

Πληροφορική: Λυριωτάκη Κασσιανή

Αγγλικά: Θεοδωροπούλου Ελισάβετ

Φυσική Αγωγή: Παπαδήμου Ιωάννα

Μoυσική: Παπαλεξάτου Ελένη 

Εικαστικά: Σούλαρης Χρήστος

Γαλλική Γλώσσα: Κασσέτα Τριανταφυλιά

Τμήμα ΣΤ1

Εκπαιδευτικός και υπεύθυνη της τάξης: Καϋμενάκη Ευδοκία

Πληροφορική: Ζαφείρη Κωνσταντίνα

Αγγλικά: Σχωρτσιανίτη Ευαγγελία

Φυσική Αγωγή: Ζάγκα Βασιλική

Μoυσική: Παπαλεξάτου Ελένη 

Εικαστικά: Σούλαρης Χρήστος

Γερμανική Γλώσσα: Μποζατζίδου Άννα-Μαρία

Γαλλική Γλώσσα: Κασσέτα Τριανταφυλιά

Τμήμα ΣΤ2

Εκπαιδευτικός και υπεύθυνη της τάξης: Κουλουμέντα Βασιλική

Πληροφορική: Λυριωτάκη Κασσιανή

Αγγλικά: Σχωρτσιανίτη Ευαγγελία

Φυσική Αγωγή: Ζάγκα  Βασιλική

Μoυσική: Παπαλεξάτου Ελένη 

Εικαστικά: Σούλαρης Χρήστος

Γερμανική Γλώσσα: Μποζατζίδου Άννα-Μαρία

Γαλλική Γλώσσα: Κασσέτα Τριανταφυλιά

© Πν. Δικαιώματα, 5ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων. Υποστήριξη Lost BIts