Υπόλοιπο προσωπικό

Κυλικειάρχης

Λίντζου Συνοδή

Προσωπικό καθαριότητας.

Στράτου Αγγελική

Προσωπικό καθαριότητας

Παπακώστα- Τσαπάρα Βασιλική

Σχολικός τροχονόμος

Στέφωσης Θωμάς

© Πν. Δικαιώματα, 5ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων. Υποστήριξη Lost BIts