Ενημερώσεις

Εγγραφές στην Α' τάξη Σχολικό έτος 2024-2025

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2024-2025

 

Κατά το σχολικό έτος 2024-2025 εγγράφονται στην Α΄ Τάξη μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2018 μέχρι και 31-12-2018. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Νόμου 4777/2021 (ΦΕΚ 25 τ. Α΄/ 17-02-2021)και τη με αρ. πρωτ. Φ.6/15012/Δ1/9-02-2023 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠΑΙΘ από 1 Μαρτίου μέχρι και 20 Μαρτίου του 2024.

Ώρες εγγραφών: Καθημερινά: 8:30 -9:30πμ και 10:00 -11:00πμ

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017(Α΄109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 44 του Ν.4777/2021(Α΄25), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ Τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα παρακάτω:

α. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 7 του Π.Δ 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25).

β. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20- 5- 2015 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.). - θα παραλάβετε από τη διεύθυνση του Σχολείου.

(Καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, καθώς και από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων ή από ιδιώτες ιατρούς χωρίς σύμβαση με τα ασφαλιστικά ταμεία).

γ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ ή Συμβόλαιο μίσθωσης οικίας θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.). Στο σχολείο εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο οι μαθητές που κατοικούν στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας (Άρθρο 1, ΠΔ 201/98).

δ. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου.

ε. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς και κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕΣΥ / ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. ή δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς ή κηδεμόνες που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή/τριας.

Μπορείτε να δείτε τα γεωγραφικά όρια, να βρείτε και να εκτυπώσετε τις αιτήσεις- δηλώσεις που θα πρέπει να προσκομίσετε στο σχολείο πατώντας εδώ

 AΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λίγα λόγια

Λίγα λόγια για το σχολείο μας

Επικοινωνία

  • Αλφειού 62 & Χελμού, Βριλήσσια
  • 210 6131132
  • 210 6131004
  • mail@5dim-vriliss.att.sch.gr
©2016-2024 Πν. Δικαιώματα, 5ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων. Υποστήριξη Lost BIts