Ενημερώσεις

Εγγραφές στην Α' τάξη Σχολικό έτος 2022-2023

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

              Κατά  το σχολικό έτος 2022-2023 εγγράφονται στην Α΄ Τάξη μαθητές/τριες  που  γεννήθηκαν από 1-1-2016 μέχρι και 31-12-2016.

      Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44  παρ. 2 του Νόμου 4777/2021 (ΦΕΚ 25 τ. Α΄/ 17-02-2021)και τη με αρ. πρωτ. Φ.6/18474/Δ1/18-02-2022 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠΑΙΘ από 1 Μαρτίου μέχρι και 18 Μαρτίου 2022.

Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Σχολείου μας, καθώς και οι σχετικές εγκύκλιοι, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου μας  Δείτε εδώ

Ώρες εγγραφών:

Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη  :   8:30 -9:20

Όλες τις ημέρες της εβδομάδας :  10:15-11:10  και  11:45-12:10 

                                                               

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι γονείς που θα προσέλθουν για εγγραφή θα πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα κατά της πανδημίας και πριν την είσοδό τους στο σχολείο μας,  να έχουν δηλωθεί  ως επισκέπτες στο https://edupass.gov.gr/

 

  Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4559/2018, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή   στην Α΄ Τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα παρακάτω:

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  • Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών.
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), το οποίο θα παραλάβετε από τη διεύθυνση του Σχολείου.

(Καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, καθώς και από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων ή από ιδιώτες ιατρούς χωρίς σύμβαση με τα ασφαλιστικά ταμεία).

  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίαςτου μαθητή ( εκκαθαριστικό εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ  ΟΤΕ   ΕΥΔΑΠ  ή Συμβόλαιο μίσθωσης οικίας θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.).
  • Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου.
  • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.

(Οι γονείς δε θα προσκομίσουν το Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού τους, αλλά αυτό θα αναζητηθεί από το Σχολείο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ.)

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς και κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕΣΥ / ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. ή δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς ή κηδεμόνες που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή/τριας.

 

AΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λίγα λόγια

Λίγα λόγια για το σχολείο μας

Επικοινωνία

  • Αλφειού 62 & Χελμού, Βριλήσσια
  • 210 6131132
  • 210 6131004
  • mail@5dim-vriliss.att.sch.gr
©2016-2024 Πν. Δικαιώματα, 5ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων. Υποστήριξη Lost BIts